Αναζήτηση χώρας


Εισάγετε τον κωδικό κλήσης χώρας / αριθμό τηλεφώνου:


Οι 10 χώρες ή κωδικοί κλήσεις που αναζητήθηκαν περισσότερο:

Χώρα Κωδικός κλήσης χώρας TLD Τοπική ώρα
1.Γερμανία0049+49.de13:22
2.Αγγλία0044+44.uk12:22
3.Ελλάδα0030+30.gr14:22
4.Βουλγαρία00359+359.bg14:22
5.Ρουμανία0040+40.ro14:22
6.Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής001+1.us4:22 - 9:22
7.Ολλανδία0031+31.nl13:22
8.Ελβετία0041+41.ch13:22
9.Καναδάς001+1.ca2:22 - 9:22
10.Κύπρος00357+357.cy14:22


Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι ή / και επιτυχείς επιχειρηματικές ευκαιρίες!

Οδηγίες χρήσης: Οι Κωδικοί κλήσης χωρών για διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις είναι παρόμοιοι με τους τοπικούς κωδικούς περιοχής για κλήσεις εντός της χώρας. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τοπικοί κωδικοί περιοχής μπορούν να παραλειφθούν για τηλεφωνικές κλήσεις σε ξένες χώρες. Για διεθνείς κλήσεις, πρέπει κάποιος να ξεκινήσει την κλήση καλώντας τον Κωδικός κλήσης χώρας που συνήθως αρχίζει με 00 και μετά τον εθνικό κωδικό της περιοχής, συνήθως χωρίς το χαρακτηριστικό πρόθεμα μηδέν και τέλος, όπως συνήθως, τον αριθμό του ατόμου που θέλετε να καλέσετε. Ως εκ τούτου, ο αριθμός που χρησιμοποιείται για κλήση εντός της χώρας Ελλάδα '08765.123456' θα γίνει '0030.8765.123456' για κλήσεις που προέρχονται από Αυστρία, Ελβετία ή κάποια άλλη χώρα.