Κωδικός Περιοχής RazgradΠόλη ή Περιοχή:Razgrad
Κωδικός Περιοχής:084     (+35984)

Χώρα:

Βουλγαρία