Κωδικός Περιοχής Mato Grosso do Sul (Campo Grande)Πόλη ή Περιοχή:Mato Grosso do Sul (Campo Grande)
Κωδικός Περιοχής:67     (+55 67)

Χώρα:

Βραζιλία


Κωδικός Περιοχής Mato Grosso do Sul (Campo Grande) (Βραζιλία)


Το πρόθεμα 67 είναι ο κωδικός περιοχής για το Mato Grosso do Sul (Campo Grande). Και το Mato Grosso do Sul (Campo Grande) βρίσκεται στη Βραζιλία. Αν βρίσκεστε εκτός της Βραζιλία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Mato Grosso do Sul (Campo Grande), εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Βραζιλία είναι το +55, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Mato Grosso do Sul (Campo Grande), θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +55 67 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +55 67, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο Mato Grosso do Sul (Campo Grande) για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 0055 67.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού