Κωδικός Περιοχής GyőrΠόλη ή Περιοχή:Győr
Κωδικός Περιοχής:96     (+36 96)

Χώρα:

Ουγγαρία