Κωδικός Περιοχής Fuchstal



Πόλη ή Περιοχή:Fuchstal
Κωδικός Περιοχής:08243     (+498243)

Χώρα:

Γερμανία