Κωδικός Περιοχής EindhovenΠόλη ή Περιοχή:Eindhoven
Κωδικός Περιοχής:040     (+3140)

Χώρα:

Ολλανδία