Κωδικός Περιοχής BitolaΠόλη ή Περιοχή:Bitola
Κωδικός Περιοχής:47     (+389 47)

Χώρα:

Μακεδονία