Κωδικός Περιοχής 38 / +67638Κωδικός Περιοχής:38     (+676 38)
Πόλη ή Περιοχή:Vaini

Χώρα:

Τόνγκα