Κωδικός Περιοχής 17 / +5517Κωδικός Περιοχής:17     (+55 17)
Πόλη ή Περιοχή:São José do Rio Preto, Catanduva

Χώρα:

Βραζιλία


Κωδικός Περιοχής 17 / +5517 (Βραζιλία)


Το πρόθεμα 17 είναι ο κωδικός περιοχής για το São José do Rio Preto, Catanduva. Και το São José do Rio Preto, Catanduva βρίσκεται στη Βραζιλία. Αν βρίσκεστε εκτός της Βραζιλία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο São José do Rio Preto, Catanduva, εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Βραζιλία είναι το +55, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο São José do Rio Preto, Catanduva, θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +55 17 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +55 17, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο São José do Rio Preto, Catanduva για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 0055 17.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού