Κωδικός Περιοχής 145 / +241145Κωδικός Περιοχής:145     (+241 145)
Πόλη ή Περιοχή:Libreville

Χώρα:

Γκαμπόν