Κωδικός Περιοχής 081 / +35981Κωδικός Περιοχής:081     (+35981)
Πόλη ή Περιοχή:Ruse

Χώρα:

Βουλγαρία