Κωδικός Περιοχής 05 / +3865Κωδικός Περιοχής:05     (+3865)
Πόλη ή Περιοχή:Koper, Postojna, Nova Gorica

Χώρα:

Σλοβενία


Κωδικός Περιοχής 05 / +3865 (Σλοβενία)


Το πρόθεμα 05 είναι ο κωδικός περιοχής για το Koper, Postojna, Nova Gorica. Και το Koper, Postojna, Nova Gorica βρίσκεται στη Σλοβενία. Αν βρίσκεστε εκτός της Σλοβενία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Koper, Postojna, Nova Gorica, εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Σλοβενία είναι το +386, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Koper, Postojna, Nova Gorica, θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +3865 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +3865, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο Koper, Postojna, Nova Gorica για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 003865.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού