Κωδικός Περιοχής 033 / +21333Κωδικός Περιοχής:033     (+21333)
Πόλη ή Περιοχή:Batna, Biskra

Χώρα:

ΑλγερίαΤο πρόθεμα 033 είναι ο κωδικός περιοχής για το Batna, Biskra. Και το Batna, Biskra βρίσκεται στη Αλγερία. Αν βρίσκεστε εκτός της Αλγερία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Batna, Biskra, εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Αλγερία είναι το +213, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Batna, Biskra, θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +21333 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +21333, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο Batna, Biskra για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 0021333.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού


Κωδικός Περιοχής 033 / +21333 (Αλγερία)