Κωδικοί περιοχής Ζάμπια

Οι Κωδικοί της περιοχής Ζάμπια:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Eastern Province0216

Κωδικοί περιοχής Ζάμπια