Κωδικοί περιοχής Συρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Συρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Edleb23

Κωδικοί περιοχής Συρία