Κωδικοί περιοχής Σουαζιλάνδη

Οι Κωδικοί της περιοχής Σουαζιλάνδη:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Bhunya2452
2.Bhunya2453
3.Big Bend2363
4.Big Bend2364

Κωδικοί περιοχής Σουαζιλάνδη