Κωδικοί περιοχής Σαμόα

Οι Κωδικοί της περιοχής Σαμόα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Upolu Rural4

Κωδικοί περιοχής Σαμόα