Κωδικοί περιοχής Ομάν

Οι Κωδικοί της περιοχής Ομάν:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Muscat24

Κωδικοί περιοχής Ομάν