Κωδικοί περιοχής Ολλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ολλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Uddel0577
2.Utrecht030

Κωδικοί περιοχής Ολλανδία