Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική

Οι Κωδικοί της περιοχής Νότια Αφρική:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Drakensberg (Ladysmith)036
2.Durban031

Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική