Κωδικοί περιοχής Νήσος Αγίας Ελένης

Οι Κωδικοί της περιοχής Νήσος Αγίας Ελένης:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Jamestown, St Helena22

Κωδικοί περιοχής Νήσος Αγίας Ελένης