Κωδικοί περιοχής Μαυριτανία

Οι Κωδικοί της περιοχής Μαυριτανία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Aîoun4515
2.Aleg4537
3.Atar4546

Κωδικοί περιοχής Μαυριτανία