Κωδικοί περιοχής Βόρεια Μακεδονία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βόρεια Μακεδονία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Prilep48

Κωδικοί περιοχής Βόρεια Μακεδονία