Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι

Οι Κωδικοί της περιοχής Κιριμπάτι:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Washington (Teraina)84

Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι