Κωδικοί περιοχής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Οι Κωδικοί της περιοχής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Bangui21
2.Berberati22

Κωδικοί περιοχής Κεντροαφρικανική Δημοκρατία