Κωδικοί περιοχής Ιρλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ιρλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Fermoy025

Κωδικοί περιοχής Ιρλανδία