Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Οι Κωδικοί της περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Utah385
2.Utah435
3.Utah801

Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής