Κωδικοί περιοχής Γκάμπια

Οι Κωδικοί της περιοχής Γκάμπια:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Yundum447

Κωδικοί περιοχής Γκάμπια