Κωδικοί περιοχής Γαλλία

Οι Κωδικοί της περιοχής Γαλλία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Northeast France03
2.Northwest France02

Κωδικοί περιοχής Γαλλία