Κωδικοί περιοχής Φινλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Φινλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Uusimaa (Nyland)019

Κωδικοί περιοχής Φινλανδία