Κωδικοί περιοχής Φινλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Φινλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Lapland (Lappi / Lappland)016

Κωδικοί περιοχής Φινλανδία