Κωδικοί περιοχής Φινλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Φινλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Häme (Tavastland)03
2.Helsinki (Helsingfors)09

Κωδικοί περιοχής Φινλανδία