Κωδικοί περιοχής Ελλάδα

Οι Κωδικοί της περιοχής Ελλάδα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Heraklia2325
2.Heraklion281

Κωδικοί περιοχής Ελλάδα