Κωδικοί περιοχής Χιλή

Οι Κωδικοί της περιοχής Χιλή:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.O'Higgins72
2.Osorno64

Κωδικοί περιοχής Χιλή