Κωδικοί περιοχής Χιλή

Οι Κωδικοί της περιοχής Χιλή:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Magallanes, Antártica Chilena61

Κωδικοί περιοχής Χιλή