Κωδικοί περιοχής Βραζιλία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βραζιλία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Divinópolis37

Κωδικοί περιοχής Βραζιλία