Κωδικός Περιοχής Wendlingen am NeckarΠόλη ή Περιοχή:Wendlingen am Neckar
Κωδικός Περιοχής:07024     (+497024)

Χώρα:

Γερμανία


Κωδικός Περιοχής Wendlingen am Neckar (Γερμανία)


Το πρόθεμα 07024 είναι ο κωδικός περιοχής για το Wendlingen am Neckar. Και το Wendlingen am Neckar βρίσκεται στη Γερμανία. Αν βρίσκεστε εκτός της Γερμανία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Wendlingen am Neckar, εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Γερμανία είναι το +49, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Wendlingen am Neckar, θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +497024 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +497024, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο Wendlingen am Neckar για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 00497024.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού