Κωδικός Περιοχής Seelbach SchutterΠόλη ή Περιοχή:Seelbach Schutter
Κωδικός Περιοχής:07823     (+497823)

Χώρα:

Γερμανία


Κωδικός Περιοχής Seelbach Schutter (Γερμανία)


Το πρόθεμα 07823 είναι ο κωδικός περιοχής για το Seelbach Schutter. Και το Seelbach Schutter βρίσκεται στη Γερμανία. Αν βρίσκεστε εκτός της Γερμανία και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Seelbach Schutter, εκτός από τον κωδικό περιοχής, χρειάζεστε τον κωδικό χώρας που αντιστοιχεί στη χώρα που επιθυμείτε να καλέσετε. Ο κωδικός χώρας για τη Γερμανία είναι το +49, οπότε αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να καλέσετε ένα άτομο στο Seelbach Schutter, θα πρέπει να προσθέσετε στον αριθμό τηλεφώνου του εν λόγω ατόμου το +497823 ως πρόθεμα.

Το μηδέν μπροστά από τον κωδικό περιοχής παραλείπεται στην περίπτωση αυτή.

Σε αυτή τη μορφή, χρησιμοποιείται συνήθως το σύμβολο συν στην αρχή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, είναι συνηθέστερη η αντικατάσταση του συμβόλου συν με μια σειρά αριθμών που ειδοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο ότι θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε άλλη χώρα. Η ITU συνιστά τη χρήση του 00, που χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ως εναλλακτική λύση του +497823, το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε μπροστά από τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου που βρίσκεται στο Seelbach Schutter για να τον καλέσετε από την Ελλάδα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 00497823.
Υπολογιστής τηλεφωνικού αριθμού