Κωδικός Περιοχής LeskovikΠόλη ή Περιοχή:Leskovik
Κωδικός Περιοχής:0871     (+355871)

Χώρα:

Αλβανία