Κωδικοί περιοχής Ζάμπια

Οι Κωδικοί της περιοχής Ζάμπια:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Western Province0217

Κωδικοί περιοχής Ζάμπια