Κωδικοί περιοχής Ζάμπια

Οι Κωδικοί της περιοχής Ζάμπια:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Southern Province0213

Κωδικοί περιοχής Ζάμπια