Κωδικοί περιοχής Ζάμπια

Οι Κωδικοί της περιοχής Ζάμπια:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Luapula Province0212
2.Lusaka Province0211

Κωδικοί περιοχής Ζάμπια