Κωδικοί περιοχής Τσαντ

Οι Κωδικοί της περιοχής Τσαντ:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Ouaddai22686
2.Ouaddai22687
3.Ouaddai22688

Κωδικοί περιοχής Τσαντ