Κωδικοί περιοχής Τσαντ

Οι Κωδικοί της περιοχής Τσαντ:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kanem22504
2.Kanem22505

Κωδικοί περιοχής Τσαντ