Κωδικοί περιοχής Τόνγκα

Οι Κωδικοί της περιοχής Τόνγκα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Vaini37
2.Vaini38

Κωδικοί περιοχής Τόνγκα