Κωδικοί περιοχής Τόνγκα

Οι Κωδικοί της περιοχής Τόνγκα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Pea29

Κωδικοί περιοχής Τόνγκα