Κωδικοί περιοχής Τόνγκα

Οι Κωδικοί της περιοχής Τόνγκα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kolonga33
2.Kolonga34

Κωδικοί περιοχής Τόνγκα