Κωδικοί περιοχής Σαμόα

Οι Κωδικοί της περιοχής Σαμόα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Apia2
2.Apia3
3.Apia6

Κωδικοί περιοχής Σαμόα