Κωδικοί περιοχής Ρουμανία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ρουμανία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.lași0332
2.lași0232

Κωδικοί περιοχής Ρουμανία