Κωδικοί περιοχής Ουγκάντα

Οι Κωδικοί της περιοχής Ουγκάντα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Lira4734

Κωδικοί περιοχής Ουγκάντα